Om sponsring och event

Eventum och Clear Channel - Digital is Out
Eventum och Clear Channel - Digital is Out

Definitioner


Sponsring

Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.

 

Event/evenemang

Evenemanget är en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum - ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.

 

Event marketing

Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller ett sponsrat evenemang.

 

 

© Sponsrings & Eventföreningen 2009

Share this