Medlemskap

The Tall Ships Races - PS Communication
The Tall Ships Races - PS Communication

Medlemskap

 

Som ansluten till Sveriges ledande branschorganisation för sponsring och event marketing kan du vara med och påverka branschens utveckling och framtid. Sponsrings & Eventföreningen sätter branschstandard och driver lobbyarbete, och vill du göra din röst hörd är det här rätt forum. Dessutom utgör föreningen en stark plattform för att nå ut till ett stort branschnätverk - bland medlemmarna finns drygt 300 sponsorköpare, rättighetsinnehavare, konsulter och leverantörer från alla delar av sponsrings- och evenemangsindustrin. Detta får du ut av ett medlemskap:

 

 • Nätverkande och erfarenhetsutbyte
 • Forum för nya affärsrelationer
 • Kompetenshöjning och utbildning
 • Best practice, inspiration
 • Rådgivning vid till exempel paketering av rättigheter och i juridiska frågor

Årsavgiften är uppdelad på en medlemsavgift på 200 kr + en serviceavgift. Moms tillkommer på serviceavgiften, som är avdragsgill och varierar beroende på hur stort företaget är.

 

Ideella föreningar: 5 700 kr i serviceavgift/år

Företag 1-5 anställda: 8 400 kr i serviceavgift/år

Företag 6-49 anställda: 9 800 kr i serviceavgift/år

Företag 50+ anställda: 14 200 kr i serviceavgift/år

Företag Koncern: 42 600 kr i serviceavgift/år

 

I medlemskapet ingår följande:

 • Gratis frukostseminarier med aktuella ämnen och föreläsare
 • Tillgång till lösenordsskyddat material på www.sefs.se (användbara dokument, möjlighet att lägga upp egna event i kalendariet, sökbar medlemslista med kontaktuppgifter, publicera egna medlemsnyheter m.m.)
 • Branschnyheter från InsightNews och access till sponsringsdatabasen RättighetsNavigatorn
 • Egen exponering på hemsidan. Varje ny medlem presenteras på startsidan.
 • Föreningens aktiva arbete för att påverka exempelvis skattemyndigheternas syn på sponsringsfrågor, och driva branschfrågor samt opinionsbildning i media
 • Rabatt på utbildningar, både i föreningens regi och i samarbete med andra aktörer
 • Mingel och andra medlemsaktiviteter där du träffar kollegor från alla delar av branschen
 • Löpande månatlig information och inbjudningar till aktuella evenemang
 • Tillgång till en checklista med punkter att beakta vid upprättande av sponsrings- och eventavtal
 • Rabatter på evenemang och aktiviteter i föreningens regi, som t.ex. tävlingsavgifter till Gyllene Hjulet
 • Information och aktuell statistik för sponsring och event marketing
 • IRMs årliga sponsrings- och eventrapporter
 • Råd och rekommendationer från kansliet gällande mätningar/utvärderingar

 

 

 

Har du ytterligare frågor om medlemskapet? Kontakta oss på info@sefs.se eller 08-410 630 50.

 

BRA ATT VETA

Medlemskapet i Sponsrings & Eventföreningen löper per kalenderår. Första fakturan skickas när företaget registreras som medlemmar, därefter faktureras medlemskapet årligen i december-januari. Ett utträde ur föreningen skall enligt stadgarna anmälas senast 30 september och gäller då inför nästkommande år.

 

 

Share this