Medlemsansökan

Har du blivit rekommenderad av någon?
Företagsinformation
Kontaktperson
Fyll i namnet på den person som ska vara tillgänglig för övriga medlemmar som kontaktperson i frågor som rör sponsring och/eller event. Kontaktuppgifterna kommer endast att finnas i den lösenordsskyddade medlemslistan på www.sefs.se
Sponsrings & Eventföreningens stadgar